De team-training “De Roze Olifant VOORBIJ”  is ontworpen om

De cohesie van een groep te versterken en een team (weer) krachtig(er) te maken’

Een team kan soms in zwaar weer verkeren. Er kan onzekerheid heersen door reorganisatie, het kan onder (te) hoge werkdruk staan door bezuinigingen, de balans binnen een team kan zoek zijn doordat de samenstelling is veranderd of de verantwoordelijkheden nieuw zijn ingedeeld. Al deze situaties kunnen ertoe leiden dat de sfeer binnen een team minder plezierig, in het ergste geval zelfs onveilig is geworden.  Men loopt op zijn tenen en spreekt zich niet uit naar elkaar. In vergaderingen benoemt men de kern van de problemen niet omdat men niet durft, of omdat men is afgehaakt. Komt u dit bekend voor? Dan is het wellicht tijd om – in de vorm van een trainingsmiddag –  gezamenlijk “de roze olifant in de kamer” in de ogen te kijken. Dit kost moed, maar levert ontzettend veel op: Het gevoel om er als team weer samen tegenaan te willen-, en ook te kunnen.

Doel van de Training

De training “De roze olifant VOORBIJ” richt zich op een verbeterde communicatie van de teamleden onderling, het verbeteren van de sfeer binnen het team en het (her-)vinden van een veilig en prettig groepsgevoel.

Fysiek, speelse, en theatrale oefeningen

De tools die ik hiervoor inzet zijn oefeningen met fysieke en speelse, soms theatrale inslag. In de eerste fase  hebben de oefeningen het character van spelletjes, vrij bewegend in de ruimte of in de kring. De nadruk ligt op plezier, ‘gewoon doen’, losmaken.

In een latere fase komen er gerichte oefeningen voor betere communicatie en veiligheid aan bod. Ook wordt er toegewerkt naar een theatrale oefening, waarbij de deelnemers zichzelf laten zien voor de groep. Het thema van de dag/de vraagstelling van de opdrachtgever wordt nu concreet aangegaan, bv ‘Hoe ervaar ik een werkdag binnen mijn team. ‘  Het kan ook een ander thema zijn dat om onderzoek vraagt. De oefening is opgebouwd van ‘casual’ naar inhoudelijk zo diepgaand als dat de deelnemers willen en durfen gaan. De teamleden krijgen een ‘inkijkje’ in wat er in collega’s leeft en vanuit welk kader zij de gezamenlijke werksituatie ervaren. Dit vergroot de betrokkenheid bij elkaar en het begrip voor elkaar. De sfeer wordt hierdoor opener, vrijer, vriendelijker en warmer.

De training wordt positief afgesloten en afgerond met een gezamenlijk feedback-moment.

 

Duur van de Training

De training duurt ca 3 uur inclusief een pauze van 15 minuten. Nagenoeg de grootte van het team, de wensen en de mogelijkheden van de opdrachtgever, kan de training worden uitgebouwd naar 1-2 dagdelen.

 

Ik ben geïnteresseerd! Hoe kom ik met u in contact?

U kan contact opnemen via dit contactformulier. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren.

 

Testimonials

Hieronder een deel uit de feedback van een groep Psychologen van een GGZ-Instelling in Rotterdam die de training hebben gevolgd:

“Doordat we als team even uit onze ‘comfort zone’ waren gehaald van het verbale en even heel kwetsbaar zijn geweest door juist heel lichamelijk bezig te zijn geweest en ook lichamelijk heel dichtbij elkaar zijn geweest, leverde dat op dat we veel meer tot elkaar zijn gekomen. De afstand is afgenomen en we konden op een veel dieper niveau met elkaar communiceren. De teamkracht was hierdoor een stuk sterker. Het lukte veel beter om naast elkaar te staan in discussies en met elkaar mee te denken in plaats van tegenover elkaar te staan.”

(Marijn de Prie, Psychologenteam  GGZ Het Dok, Rotterdam)