Wij zijn energie. Wij zijn in beweging.

Wij creëren onze realiteit – iedere dag opnieuw. 

Wij creëren met onze gedachten.

We denken dagelijks hetzelfde, en daarom gebeurt er ook veel van hetzelfde.

Wát we denken, berust veel op aannames, conclusies, die wij ooit hebben getrokken of zelfs klakkeloos hebben overgenomen van anderen.

Het zijn vaak aannames en conclusies die ons niet per sé dienen, of niet méér dienen.

Het zijn ook vaak aannames die eenvoudigweg niet waar zijn, of inmiddels niet méér waar zijn.

Het probleem is alleen, dat zij waar worden als we hen vaak denken, omdat .. gedachten dus onze realiteit creëren.

Van gedachte naar creatie

Ondertussen denken we niet alleen over een bepaald onderwerp, we voelen er ook van alles bij. Dat maakt het nog complexer, en in onze beleving nóg meer waar.

Wij ervaren deze gevoelens vervolgens ook in ons lichaam, en daardoor wordt de hele oorspronkelijke gedachte zelfs een fysieke ervaring.

Zij is nu gedachte, emotie én fysieke werkelijkheid, en dat is voor ons reden genoeg om te bevestigen, dat het issue werkelijk en echt waar is, en onomstotelijk onderdeel uitmaakt van onze realiteit. En met deze bevestiging beginnen wij alvast aan de her-creatie. We lopen de circel een tweede keer en creëeren een herhaling. Die wij vervolgens waarnemen, voor de derde keer als ‘waar’ benoemen en haar een vierde keer her-creëren.  En zo wordt de eerste, oorspronkelijke gedachte waar alles op berust, een waarheid die door niemand meer in twijfel te trekken valt. Zij is een zo sterke waarheid geworden, dat het onmogelijk lijkt, om anders over het onderwerp te denken dan dat, wat er voor iedereen zichtbaar zo waar aan is. Zij lijkt onbeweeglijk, van steen, zij is aan het einde van de manifestatieketen beland, de creatie is volmaakt.

Slachtofferschap

En het enige, dat we over het hoofd zien is, dat wij het zelf zijn, die deze creatie in vorm hebben gebracht – door haar de denken, door haar te voeden met energie totdat zij zich in onze belevingswereld als een heuse ervaring heeft gemanifesteerd. En wij  voelen ons er slachtoffer van, we zijn niet bij machte, om er wat anders van de maken. Onze eigen creatie lijkt ons nu te beheersen, en lijkt sterker te zijn dan onze wil. Wij zijn ons niet gewaar van onze eigen creatiekracht, we ervaren niet, dat we vrij zijn.

Als we werken met Access, dan erkennen wij om te beginnen, dat wij zelf de creators zijn van hetgeen ons nu dwarszit. Dat is op zich al een hele uitdaging. Je hoofd gaat hier in beginsel flink tussenzitten. Je vertaald het nemen van verantwoordelijkheid voor je creaties misschien naar een “je-schuldig-voelen”, en dáár verzet je jezelf tegen, en dus verzet je jezelf ook tegen je verantwoordelijkheid.

Je oordeelt harder over jezelf dan GOD

Dat komt omdat je je creaties beoordeelt of zelfs veroordeelt. En het duurt even totdat tot je doordringt, dat er niets goeds of fouts is aan je creaties. Het zijn creaties, en ze leveren je ervaringen op. En dat is dat. Later, als je het oordelen kan laten, is het nemen van je verantwoordelijkheid voor wat je hebt gecreëerd een hele winst. Het opent immers de mogelijkheid, om je creatie ongedaan te maken, te herroepen en/of er een nieuwe creatie tegenover te zetten. Je kan een nieuwe realiteit voor jezelf creëren en ervaren, of één, die jou beter bevalt. Vanuit een hoger standpunt gezien is de ene creatie niet beter dan de andere. Het maakt niet uit, wát je creëert en vervolgens ervaart, het spel van het leven gaat er nou juist om, dat je totale keuzemogelijkheid hebt, je bent werkelijk en hè-le-maal vrij om te creëren en vervolgens te ervaren wat je hebt gecreëerd. Het is alleen vanuit onze dualistische realiteit zo, dat we de voorkeur geven aan de ene ervaring, en een andere afkeuren. Dat we de één ervaren als onaangenaam (en dus ongewenst), en de andere als aangenaam (en dus gewenst). Maar ook dit zijn verzinsels, die iets verder boven van geen enkel belang zijn.

Het terugveroveren van onze keuzemogelijkheden

Wat mij fascineert, is het proces om onszelf de keuzemogelijkheden terug te geven die er altijd waren en altijd zijn, en die wij, gevangen in de creaties die reeds zijn gemaakt en die wij onbewust blijven loopen, uit het oog zijn verloren.

Een belangrijke stap hierin is het loslaten van onze oordelen. Niet alleen omdat oordelen naast valse zekerheid vooral pijn geeft voor onszelf en onze naasten. Ook, omdat oordelen onze creaties vastzetten in onze realiteit. Een oordeel is een sterke gedachte, die vaak een emotionele lading draagt, en de overtuiging erachter vasthoudt in onze realiteit. Je komt moeilijk voorbij een oordeel, je komt moeilijk bij verandering en beweeglijkheid en nieuwe creatie, als je tegelijkertijd oordeelt over het issue waar je mee bezig bent. Dat maakt overigens, dat – komisch genoeg – ook op het oordelen zelf ondertussen een oordeel zit. Alsof het ‘slecht’ is om te oordelen. Het is niet slecht, het laat alleen geen verandering toe, en stopt daarmee de flow van het leven, die louter verandering is.

 

En hoe DOE je dat?

Welnu – accepteer niets, wat zich in je leven voordoet, op de automatische piloot. Wees wakker, kweek bewustzijn op wat je denkt, en waarom. Alleen, die automatische piloot te willen doorbreken vergt ook discipline. Hier helpt het, om zich door anderen te blijven laten inspireren. Door gelijkgestemden op te zoeken, door leraren op te zoeken of anderen die je vóór zijn gegaan in dit proces, en jou de weg kunnen wijzen. Ik heb mezelf wegwijs gemaakt in een aantal tools van Access Consciousness, waarvan ik in ieder geval de Bars® ten zeerste kan aanbevelen. Hier kan je er meer over lezen. Maar er zijn altijd meer wegen naar Rome, laat ten allen tijde jouw gevoel over wat werkt voor jou, je belangrijkste richtingwijzer zijn. Ik weet zeker, dat méér en méér mensen in deze tijd wakker worden, snakkend naar meer bewustzijn. Verlangend naar het verlaten van een te nauwe definitie van wie zij denken te zijn. Herkenning? Laat het me weten. Draag het uit. Inspireer anderen. 

Samen groeien wij naar een nieuw bewustzijn – wat een feest.

Good spirits,

Judika

Wil je op de hoogte worden gehouden van mijn aanbod (sessies/trainingen), en de éérste zijn, die mijn blogs te lezen krijgt? Schrijf je dan hier in!