Het drama van onze eigen creatie:


Wij zijn energie. Wij zijn in beweging.

Wij creëren onze realiteit – iedere dag opnieuw. 

Wij creëren met onze gedachten.

We denken dagelijks hetzelfde, en daarom gebeurt er ook veel van hetzelfde.

Wát we denken, berust veel op aannames, conclusies, die wij ooit hebben getrokken of zelfs klakkeloos hebben overgenomen van anderen.

Het zijn vaak aannames en conclusies die ons niet per sé dienen, of niet méér dienen.

Het zijn ook vaak aannames die eenvoudigweg niet waar zijn, of inmiddels niet méér waar zijn.

Het probleem is alleen, dat zij waar worden als we hen vaak denken, omdat .. gedachten dus onze realiteit creëren.

Van gedachte naar creatie

Ondertussen denken we niet alleen over een bepaald onderwerp, we voelen er ook van alles bij. Dat maakt het nog complexer, en in onze beleving nóg meer waar.

Wij ervaren deze gevoelens vervolgens ook in ons lichaam, en daardoor wordt de hele oorspronkelijke gedachte zelfs een fysieke ervaring.

Zij is nu gedachte, emotie én fysieke werkelijkheid, en dat is voor ons reden genoeg om te bevestigen, dat het issue werkelijk en echt waar is, en onomstotelijk onderdeel uitmaakt van onze realiteit. En met deze bevestiging beginnen wij alvast aan de her-creatie. We lopen de circel een tweede keer en creëeren een herhaling. Die wij vervolgens waarnemen, voor de derde keer als ‘waar’ benoemen en haar een vierde keer her-creëren.  En zo wordt de eerste, oorspronkelijke gedachte waar alles op berust, een waarheid die door niemand meer in twijfel te trekken valt. Zij is een zo sterke waarheid geworden, dat het onmogelijk lijkt, om anders over het onderwerp te denken dan dat, wat er voor iedereen zichtbaar zo waar aan is. Zij lijkt onbeweeglijk, van steen, zij is aan het einde van de manifestatieketen beland, de creatie is volmaakt.

Slachtofferschap

En het enige, dat we over het hoofd zien is, dat wij het zelf zijn, die deze creatie in vorm hebben gebracht – door haar de denken, door haar te voeden met energie totdat zij zich in onze belevingswereld als een heuse ervaring heeft gemanifesteerd. En wij  voelen ons er slachtoffer van, we zijn niet bij machte, om er wat anders van de maken. Onze eigen creatie lijkt ons nu te beheersen, en lijkt sterker te zijn dan onze wil. Wij zijn ons niet gewaar van onze eigen creatiekracht, we ervaren niet, dat we vrij zijn.

Als we werken met Access, dan erkennen wij om te beginnen, dat wij zelf de creators zijn van hetgeen ons nu dwarszit. Dat is op zich al een hele uitdaging. Je hoofd gaat hier in beginsel flink tussenzitten. Je vertaald het nemen van verantwoordelijkheid voor je creaties misschien naar een “je-schuldig-voelen”, en dáár verzet je jezelf tegen, en dus verzet je jezelf ook tegen je verantwoordelijkheid.

Je oordeelt harder over jezelf dan GOD

Dat komt omdat je je creaties beoordeelt of zelfs veroordeelt. En het duurt even totdat tot je doordringt, dat er niets goeds of fouts is aan je creaties. Het zijn creaties, en ze leveren je ervaringen op. En dat is dat. Later, als je het oordelen kan laten, is het nemen van je verantwoordelijkheid voor wat je hebt gecreëerd een hele winst. Het opent immers de mogelijkheid, om je creatie ongedaan te maken, te herroepen en/of er een nieuwe creatie tegenover te zetten. Je kan een nieuwe realiteit voor jezelf creëren en ervaren, of één, die jou beter bevalt. Vanuit een hoger standpunt gezien is de ene creatie niet beter dan de andere. Het maakt niet uit, wát je creëert en vervolgens ervaart, het spel van het leven gaat er nou juist om, dat je totale keuzemogelijkheid hebt, je bent werkelijk en hè-le-maal vrij om te creëren en vervolgens te ervaren wat je hebt gecreëerd. Het is alleen vanuit onze dualistische realiteit zo, dat we de voorkeur geven aan de ene ervaring, en een andere afkeuren. Dat we de één ervaren als onaangenaam (en dus ongewenst), en de andere als aangenaam (en dus gewenst). Maar ook dit zijn verzinsels, die iets verder boven van geen enkel belang zijn.

Het terugveroveren van je keuzemogelijkheden

Het werk van Access Consciousness gaat er nou om, jou de keuzemogelijkheden terug te geven die er altijd waren en altijd zijn, en die je, gevangen in de creaties die reeds zijn gemaakt en die je onbewust blijft loopen, uit het oog bent verloren.

Het draait bij Access veel om het loslaten van oordelen. De enige reden hiervoor is (als je even afziet van het feit dat oordelen naast valse zekerheid vooral pijn geeft), dat oordelen jouw creatie vastzetten in je realiteit. Een oordeel is een sterke gedachte, die vaak een emotionele lading draagt, en de overtuiging erachter vasthoudt in jouw realiteit. Je komt moeilijk voorbij een oordeel, je komt moeilijk bij verandering en beweeglijkheid en nieuwe creatie, als je tegelijkertijd oordeelt over het issue waar je mee bezig bent. Dat maakt, dat – komisch genoeg – ook op het oordelen zelf ondertussen een oordeel zit. Alsof het ‘slecht’ is om te oordelen. Het is niet slecht, het laat alleen geen verandering toe, en stopt daarmee de flow van het leven, die louter verandering is.

De Bars®: A tool to cool for school!

Acces biedt jou een onwaarschijnlijke hoeveelheid aan tools, om je eigen ongewenste creaties weer te deleten, dwz de energetische structuur die is ontstaan uit elkaar te laten vallen en haar hierdoor te ontkrachten. De meest bekende tool, tevens de ‘instap-tool’ van Access Consciousness, zijn het nalopen van de Bar®s: 32 punten op je hoofd, die zich door lichte aanraking van de behandelaar van hun lading ontdoen. Wat zich ontlaadt, zijn mentale patronen en verouderde ‘programma’s’ die jouw systeem onnodig zwaar maken. Het vaak na laten lopen van de Bars® leidt tot meer lichtheid, meer ruimte, het gevoel van innerlijke en lichamelijke vrijheid. Het kan de meest diverse fysieke, en psychische klachten verlichten of zelfs laten verdwijnen.


Naast een groot aantal fysieke tools, de “Body-Processen”, zijn er ook makkelijk toepasbare “Verbale Tools”, zoals de “Clearing Statement”,  een specifieke manier van “Stellen van vragen”, de “Licht & Zwaar” -tool. Zij allen zorgen ervoor, dat er nieuwe ruimte in jou ontstaat en een nieuw bewustzijn, om deze keer bewust te creëren – op vrijwel alle leefgebieden. 

Is de klus in één keer geklaard?

Nee! Het ondergaan van maar één Bars®-sessie is voor sommigen genoeg, om een hele reeks van veranderingen in werking kan zetten. En het er dan bij te laten. Míjn ervaring is echter, dat het oplevert om er dieper in te duiken. Het is lonend, om zelf te experimenteren met de verbale tools. Om je die tools eigen te maken, om dagelijks vragen te stellen, om wakker te blijven. Om niets, wat zich in je leven voordoet,

op de automatische piloot te accepteren. Maar die automatische piloot heeft zijn eigen kracht, en hem te willen doorbreken vergt ook discipline. Hier helpt het, om zich door anderen te blijven laten inspireren. Door gelijkgestemden op te zoeken, door leraren op te zoeken of anderen die je vóór zijn gegaan in dit proces, en jou de weg kunnen wijzen. Mijn visie is: Spirituele groei met de tools van Access is super licht en leidt tot nog meer lichtheid – en tegelijkertijd is het topsport. Een lichte vorm van topsport? Een topsport van lichtheid? Hoe dan ook een lonende topsport. Welnu, dit is míjn waarneming, laat ten allen tijde jouw ervaring je allereerste leermeester, en je laatste graadmeter zijn.

Hoe kan ik jou helpen in jóuw proces naar meer lichtheid?

Je kan bij mij komen voor het ontvangen van een Bars®-sessie. Ik bied ook trainingsdagen aan, waarin je de Bars® kan leren (de volgende Bars®-Class vind plaats op zaterdag 7 april as. Anmelden hiervoor kan NU)

 

Daarnaast kan je groepstrainingen bij me volgen, waarin ik naast de tools van Access Consiousness ook andere methodes inzet, zoals opstellingen (systemisch werk), lichaamswerk en krachtige communicatie-technieken.  Als je écht de diepte inwilt, dan is er de mogelijkheid om een individueel coaching-traject met mij aangaan. Over dat laatste informeer ik jou graag persoonlijk nadat je mij een email hebt gestuurd.

Tenslotte faciliteer ik wekelijks op maandag ochtend een Bars®-Swap. Je bent – zodra je een Bars®-Class hebt gevolgd – dan welkom om met gelijkgestemden sessies uit te wisselen en alvast de toon te zetten van de week die je gaat creëren. 

Mijn missie

Mijn missie is het, om jou in contact te brengen met je eigen lichtheid. En ik gooi hiervoor alles in de strijd wat ik zelf in 30 jaar zoektocht heb geleerd. Ook, maar niet alleen maar de tools van Access Consciousness. Als jij voelt dat jij vastzit, dat je ontzettend verlangt naar verandering, dat je ook voelt dat je bereid bent om je hoofd te laten voor wat het is, en wegen durft te beschrijden waar die vastgeroeste versie van jou misschien van huivert, dán ben ik ontzettend benieuwd om jou te leren kennen, en om jou te leren wat ik heb geleerd – wat overigens aan dagelijkse updates is onderworpen. Kom langs voor een sessie, doe een gratis intake voor een coaching-traject, kom swappen of volg me gewoon een tijd, om me beter te leren kennen. Allemaal goed.

Hope to meet you some day however,

Heel fijn weekend,

en good spirits,

Judika

Wil je op de hoogte worden gehouden van mijn aanbod (sessies/trainingen), en de éérste zijn, die mijn blogs te lezen krijgt? Schrijf je dan hier in!