Aanbod voor bedrijven & organisaties

Mijn intentie en de missie van Lobsterspirit is het, om bij te dragen aan een wereld waarin wij steeds meer leven vanuit ons hart en steeds minder gedomineerd zijn door ons hoofd.
Dit vraagt om een andere houding van ons, en het ontwikkelen van een ander perspectief op onszelf en anderen.
En alhoewel dit proces begint bij ieders individuele ontwikkeling, is juist ook de manier waarop wij onze ‘business’ runnen, en de manier waarop onze organisaties in elkaar zitten en draaien, hier belangrijk onderdeel van.
Op dat laatste richt zich het aanbod van Lobsterspirit voor organisaties en bedrijven.
Op dit moment zijn er twee direct inzetbare ‘producten’: 

Access Bars® –  een nieuwe vorm van bedrijfsmassage

 

en

– ” De roze olifant voorbij”  Een teamtraining dat zich erop richt, om de sfeer binnen een team (weer) veilig(er) te maken en de onderlinge relaties op te schonen en te verdiepen.

 

Er is verder de mogelijkheid om een training op maat te maken voor uw bedrijf of organisatie. De methodes die Lobsterspirit hierbij in kan zetten zijn o.a.

– Systemisch werk 
Het werken met (organisatie-)opstellingen richt zich op het verkrijgen van dieper inzicht in een bepaalde problematiek die speelt op persoonlijk of organisatorisch vlak.
Dit is bv binnen organisaties interessant in de bestuurslaag, als er bv beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden, of men tegen beleidsvraagstukken aanloopt
die men niet voldoende begrijpt. 
Maar ook binnen een team kan het werken met opstellingen direct inzicht verschaffen over de onderlingen verhoudingen, en of eigenlijk “iedereen op de goede plek” zit.
Ook voor een individu kan een opstelling van grote meerwaarde zijn, omdat zij inzicht geeft in de context waarin een mens zich bevind, en specifiek de rol die
hij/zij (onbewust)vervult binnen deze context.
Het werken met opstellingen is een ruimtelijke, fysieke en intuïtieve manier van doorgronden van de onderstroom van een probleem of situatie.
– Creatief denken
Creatief denk-trainingen zijn zinvol, als men doelgericht een probleem op wil lossen, of een product/beleid de wereld in wil zetten, 
maar men merkt, dat men steeds op ‘oude oplossingen’ terug valt, en niets nieuws creëert. 
Een creatief denk-training helpt zeer concreet, om ‘out of the box’ te denken en tot nieuwe producten en wegen te komen.
Het is een mentale manier van werken aan een product, beleid of situatie.
– Kleurprofilering (“Insight”)
Het werken met kleurprofilering is gericht op teams, die beter willen functioneren.
Uitgangspunt is, dat ieder mens anders in elkaar zit, dat echter een bepaalde indeling gemaakt kan worden in een soort ‘type’.
De één is in zijn persoonlijkheid meer gedomineerd door de rechter hersenhelft, de ander door de linker.
De één is hierdoor bv invoelender, relatiegericht wellicht, de ander meer doelgericht en van de actie. 
De derde vindt het nauwkeurig vastellen van feiten en grondig onderzoek van groot belang, en de vierde zit boordevol ideeën, 
en bekommert zich weinig of deze ook realistisch of haalbaar zijn.
Welnu, deze vier categorieën (en natuurlijk is niemand 100% één van dezen, maar een tendentie is toch meestal wel vast te stellen),
kunnen het nogal moeilijk met elkaar krijgen als zij binnen een team samen werken.
De training richt zich op het speelse verkennen van het eigen ‘type’, en het in beeld brengen van de klassieke misverstanden tussen de 
verschillende types.
Ook richt de training zich op het (h)erkennen van het feit, dat alle types belangrijke kwaliteiten inbrengen.
En dat deze, als zij de ruimte krijgen en goed met elkaar gecombineerd zijn, de teamprestaties én het werkgeluk van de teamleden enorm bevorderen.
Overigens is het werken met kleurprofilering ook – op een meer mentale manier dan het intuïtieve werken met opstellingen – geschikt 
om te achterhalen, of eigenlijk iedereen ‘op de goede plek’ zit binnen een team. Sluiten de eigen basiskwaliteiten eigenlijk wel aan bij de taak 
van het teamlid? 
Een training in kleurprofilering kan hier antwoord op geven.
Als oprichter van Lobsterspirit ben ik in contact met andere professionele, ervaren trainers en maak onderdeel uit van het Trainerscollectief  Kasko. Dit geeft de mogelijkheid om andere, gespecialiseerde trainers te betrekken bij een specifieke opdracht, mocht dit zinvol zijn.

Heeft u interesse in een training op maat?

Stuurt u dan een email naar info@lobsterspirit.nl.
U krijgt gegarandeerd binnen 24 uur een reactie, en er is de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een (gratis) verkennend gesprek per telefoon, Skype of op locatie.